អង្គភាព UT១៣៩C ឌីជី Multimeter ស្វ័យប្រវជួពិត RMS ម៉ែយួរសាកល្បងរាប់ចំនួន ៦០០០ Voltmeter តេស្តសីតុណ្ហស្ទ័រ thumb
អង្គភាព UT១៣៩C ឌីជី Multimeter ស្វ័យប្រវជួពិត RMS ម៉ែយួរសាកល្បងរាប់ចំនួន ៦០០០ Voltmeter តេស្តសីតុណ្ហស្ទ័រ thumb
អង្គភាព UT១៣៩C ឌីជី Multimeter ស្វ័យប្រវជួពិត RMS ម៉ែយួរសាកល្បងរាប់ចំនួន ៦០០០ Voltmeter តេស្តសីតុណ្ហស្ទ័រ thumb
អង្គភាព UT១៣៩C ឌីជី Multimeter ស្វ័យប្រវជួពិត RMS ម៉ែយួរសាកល្បងរាប់ចំនួន ៦០០០ Voltmeter តេស្តសីតុណ្ហស្ទ័រ thumb
អង្គភាព UT១៣៩C ឌីជី Multimeter ស្វ័យប្រវជួពិត RMS ម៉ែយួរសាកល្បងរាប់ចំនួន ៦០០០ Voltmeter តេស្តសីតុណ្ហស្ទ័រ thumb
អង្គភាព UT១៣៩C ឌីជី Multimeter ស្វ័យប្រវជួពិត RMS ម៉ែយួរសាកល្បងរាប់ចំនួន ៦០០០ Voltmeter តេស្តសីតុណ្ហស្ទ័រ thumb

អង្គភាព UT១៣៩C ឌីជី Multimeter ស្វ័យប្រវជួពិត RMS ម៉ែយួរសាកល្បងរាប់ចំនួន ៦០០០ Voltmeter តេស្តសីតុណ្ហស្ទ័រ

៛167 867.49

ភាពអាច:មាន​ស្តុក
+
ដាក់​ចូល​រទេះ បន្ថែមទៅក្នុងបញ្ជី

អង្គភាពខ្មៅដើមកាបូបសម្រាប់អង្គភាពស៊េរីឌីជី Multimeter,ផងដែរឈុតសម្រាប់ម៉ាកផ្សេងទៀ Multimeter ខ្ចង ៧,៦៨។០ អង្គភាព UT១៥C ជ្រាបទឹករឌីវ៉ុលម៉ែត្រ ២៤V~៦៩០V ករដ្ឋមន្ត្រីវ៉ុលសាកល្បង LCD បង្ហាញដោយស្វ័ជួដំណាក់កាលការបង្វិវ៉ុលសាកល្បងអង្គភាព UT១៥C ជ្រាបទឹករឌីវ៉ុលម៉ែត្រ ២៤V~៦៩០V ករដ្ឋមន្ត្រីវ៉ុលសាកល្បង LCD បង្ហាញដោយស្វ័ជួដំណាក់កាលការបង្វិវ៉ុលសាកល្បងអង្គភាព UT១៥C ជ្រាបទឹករឌីវ៉ុលម៉ែត្រ ២៤V~៦៩០V ករដ្ឋមន្ត្រីវ៉ុលសាកល្បង LCD បង្ហាញដោយស្វ័ជួដំណាក់កាលការបង្វិវ៉ុលសាកល្បងអង្គភាព UT១៥C ជ្រាបទឹករឌីវ៉ុលម៉ែត្រ ២៤V~៦៩០V AC/វ៉ាស៊ីវ៉ុលសាកល្បង LCD បង្ហាញដោយស្វ័ជួដំណាក់កាលការបង្វិវ៉ុលសាកល្បងអង្គភាព UT១៥C ជ្រាបទឹករឌីវ៉ុលម៉ែត្រ ២៤~៦៩០V AC វ៉ាស៊ីនអង្គភាព UT១៥C ជ្រាបទឹករឌីវ៉ុលម៉ែត្រ ២៤V~៦៩០V ករដ្ឋមន្ត្រីវ៉ុលសាកល្បង LCD បង្ហាញដោយស្វ័ជួដំណាក់កាលការបង្វិវ៉ុលសាកល្បង ២៦។៩៧៣៥។៩៦ អង្គភាព UT១៣៩C ឌីជី Multimeter ស្វ័យប្រវជួពិត RMS ម៉ែយួរសាកល្បងរាប់ចំនួន ៦០០០ Voltmeter តេស្តសីតុណ្ហ ៣៦។៩៨៥៦។៨៩

អង្គភាព UT៣០០S Infraed ម៉ូម៉េតេណ្ហាស្កេនធានមិនមែនទំនាក់ទំនល្បឿនលឿនធ្វើតេស្តអង្គភាព UT៣០០S ម៉ូម៉េតេអ៊ីនហ្វ្រានសីតុណ្ហាស្កេនធានមិនមែនទំនាក់ទំនល្បឿនលឿនធ្វើតេស្តអតិបរ/នាទីបង្ហាញឧស្សាហកខ្នាតឌីជីម៉ែ ១៧។០៨១៨។៩៨ អង្គភាព UT២១០D ឌីគៀម៉ែត្រពិត RMS វ៉ុលធន់ទ្រាំ Capacitance Multimeter ណ្ហាភាពវាស់ដោយស្វ័ជួគ្គិ ៤២។៤៧៤៩។៩៦ អង្គភាព UT១២០C ប៉ៅទំហំ Stype ឌីជី Multimeter យស្វ័យជួរសាកល្បងវ៉ាស៊ី AC វ៉ុសៃខ្នាគ្គិម៉ែត្រ LCD បង្ហាញអង្គភាព UT១២០C ប៉ៅទំហំ Stype ឌីជី mulitimeter ស្វ័យប្រវជួរ

១៦។៨៩

១៤។៣៦១៦។៨៩៤៤៤UUNI ត-UT១២០C ប៉ៅទំហំ Stype ឌីជី Multimeter យស្វ័យជួរសាកល្បងវ៉ាស៊ី AC វ៉ុសៃខ្នាគ្គិម៉ែត្រ LCD DisplayDDDDDD អង្គភាព UT៦៥៨ USB សាកល្បងថាសអ៊ូណ្ឌិឆនំ Voltmeter Ameter សមត្ថភាពធ្វើតេស្តអតិ ៩V ជាមួយនឹងទិន្នន័យការផ្ទុកលម្អឥតគិតថ្លៃកជញ្ជូនអង្គភាព UT៦៥៨ USB សាកល្បងថាសអ៊ូណ្ឌិឆនំ Voltmeter Ameter សមត្ថភាពធ្វើតេស្ត ៧។៧៩១២។៩៨ អង្គភាពពិសេសជំនួយល្បងប៉ែនរស្មីស៊ើបអង្កេតអនុវត្តបំផុតដើម្បីស្ទង់សកលចំណុចប្រទានអង្គភាពពិសេសជំនួយល្បងប៉ែនរស្មីស៊ើបអង្កេតអនុវត្តទៅបំផុត Mulitmeters ជាសកលចំណុចប្រទាគ្គិសនីគ្រឿងតែមួយគត់T ពិសេសជំនួយល្បងប៉ែនរស្មីស៊ើបអង្កេតអនុវត្តទៅបំផុត Mulitmeters ជាសកលចំណុចប្រទាគ្គិសនីគ្រឿង ៩។៥១២។៩៨

ឥតគិតថ្លៃកជញ្ជូនអង្គភាព UT១៣៩C ឌីជី Multimeter ស្វ័យប្រវជួពិត RMS ម៉ែយួរសាកល្បងរាប់ចំនួន ៦០០០ Voltmeter តេស្តសីតុណ្ហ

UT១៣៩ ស៊េរីគឺខ្ពស់ជឿទុកចិត្តខ្ពស់សន្តិសុខ,ស្វ័យប្រវវាស់វែងជួរសម័យទំនើបឌីជីស្ទ។ ជាមួយនឹងកម្មង្ហាញមុខងារមួយធំទំនើបអេក្រង់ឌីជីថលនិងខ្ពស់ស្រាយអាណាឡូកព្រួញ,ពេញលេញជួបន្ទុកការពារនិងតែងរូបរាងរចនា;និងជាមួយនឹងប្រេកង់បម្លែង VFD វាស់វែងមុខងារ,អាចត្រូវបានស្ថេរង្វាស់នៃប្រេកង់ខ្ពស់ការជ្រៀតជ្រែកសញ្ញាប្រេកង់ឬស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ន;រួមផ្សំជាមួយនឹងការពិត RMS វាស់វែងទិន្នន័យការផ្ទុក,ទាក់ទងវាស់វែងអតិបរមា/អប្បបរមានៅក្រោមសម្ពាធប្រអប់លម្អនិងស្វ័យអំណាចបិទមុខងារ,ដែលបានក្លាយទៅសម្តែងល្អនៃអគ្គិសនីឧបករណ៍។ វាគឺជាការសមរម្យសម្រាប់វាស់វែងនៃការរំ,ទំនាក់ទំនង,ផលិតប្រេង,ការពារជាតិ,វិទ្យាល័យអគ្គិសនី,គីមីឧស្សាហកម្មនិងផ្សេងទៀតឧស្សាហកម្ម។ វាជាការដ៏ល្អមួយឧបករណ៍សម្រាប់ការថែទាំនិងជួសជុលសៀគ្វី,អំណាចរណ៍។

ស្លាក: អង្គភាព ut១៣៩c, ការពិត rms ម៉ែត្រ, ឌីជី multimeter, ថោកអង្គភាព ut១៣៩c, គុណភាពខ្ពពិត rms ម៉ែត្រ, ប្រទេសចិនឌីជី multimeter ផ្គត់ផ្គង់.

កញ្ចប់ទម្ងន់ 0.85kg (1.87lb.)
អង្គភាពប្រភេទ ដុំ
ទំហំកញ្ចប់ 16cm x 8cm x 26cm (6.30in x 3.15in x 10.24in)
ខ្នាតឌីជី voltmeter ammeter ស្ទ័រស្ទង់
ប្រតិបត្ដិការសីតុណ្ហា ០-៥០℃
multimeter តេស្តនាំ multimeter ឡូ
voltmeter multimeter អង្គភាព multimeter
ប្រតិបត្ដិរបៀប ស្វ័យប្រវ/ដៃ
ប្រេកង់ធ្វើតេស្ត ៩។៩៩៩ ហឺត~៩។៩៩៩ ហ្គាហឺត
បង្ហាញប្រភេទ ឌីជីបង្ហាញ
ការវាស់ស្ទចំពោះជួរ ល្ងាចមួយ
ការវាស់ស្ទង់ស្យុងជួរ រដ្ឋមន្ត្រី៖៦០mv/៦០០mv/៦V/៦០V/៦០០V
លេខម៉ូដែល UT១៣៩C
ម៉ែត្រធ្វើតេស្ត voltmeter សាកល្បង
DIY ការផ្គត់ផ្គ អគ្គិ
វាស់ស្ទង់តស៊ូជួរ Ohm
ការវាស់ស្ទ Capacitance ជួរ ៩។៩៩៩ nF/៩៩។៩៩ nF/៩៩៩។៩ nF/៩។៩៩៩ uF/៩៩។៩៩ uF/៩៩៩។៩ uF/៩។៩៩៩ ម៏/៩៩។៩៩ ម៏
ត្រ ១៧៥*៨១*៤៨។៥ មម
វាស់ស្ទង់បច្ចុប្បន្នជួរ រដ្ឋមន្ត្រី៖៦០០ua/៦០០០ua/៦០ma/៦០០ma/៦/១០A
តេស្តសីតុណ្ហ -៤០~១០០០ អង្សាសេ/-៤០F~១៨៣២F
ឈ្មោះយីហោ អង្គភាព

សរសេររបស់អ្នត្យឡើងវិញ

ទាក់ទងផលិតផល

៛56 589.55
Moomphya ឆ្នាំ ២០១៨ បុរសដៃវែងអាវ longline ខ្សែកោងហែមហ៊ីបហប tshirt ស្ដើងសមឆ្នូតឆ្អឹងកំប្លែងអាវយឺតបុរស streetwear
វាស់វែងនៅក្នុងទីម៉ែត្រទំហំទ្រូង(ម៉ែត្រ/អ៊ី)ប្រវែង(ម៉ែត្រ/INCHENS)ដៃអាវ(សង់ទីម៉ែ/INCHENS)បាន ៩៦ / ៣៧។៨០ ៧២
៛179 395.74
HD ដឹកនាំអេក្រង់ធំជញ្ជាំងនាឡិកាទំព័រផ្ទៃតុប្រតិទិននាឡិកាពន្លឺថ្ងៃសន្សំពេលវេលាមុខងារដឹកនាំអេឡិចត្រូជាមួយនឹងនាឡិកាទេម៉ូម៉េតេ
-ផលិតផលឈ្មោះ៖ដឹកនាំនាឡិកាអេឡិចម្បងមុខងារ៖ម៉ោង(១២ ម៉ោងក្នុង,ព្រឹក,ល្ងាចរៀងតំណាងព្រឹកនិងពេលរសៀល),ទី,ខែ,ថ្ងៃ,ឆ្នាំ,សប្តាហ៍,ណ្ហា(Fahrenheit/សេរបម្លែង),ពន្លឺថ្ងៃសន្សំពេលវេលាមុខងារ,ថាមពលផ្គត់ផ្គង់៖៥V/២A
៛117 183.64
Adohon ឡិចត្រូនិឆ្នាំ ២០១៨ រដូវរងារោមចៀមអាវយឺតនិង auntmun ស្ត្រីង្កាំរ៉ូ Pullovers គុណភាពខ្ពក្តៅក្រណាត់ស្រី
នេះគឺជាតំបន់អាស៊ីទំហំ,១=០។៣៩៤ អ៊ីញ,១inch=២,៥៤ សង់ទីម៉ែសូមមិនតែប៉ុណ្ណោះចៅក្រមដោយទំហំ បានអិន,ឆ្វេង,XL ,គ្រាន់តែមើលប្រុងប្រយ័ត្នអំពីការដាក់ទំហំទិន្នន័យមុនពេលអ្នកធ្វើឱ្យលំដាប់។ប្រៀបធៀបជាមួយនឹងរបស់យើងទំហំតារាង,យើងបានស្នើឱ្យអ្នកជ្រើសរើសទំហំធំ។
៛10 800.15
QBEKA មាសប្រឆាំងភាពចាប់កូឡាជែមុខរបាំងថែរក្សាស្បែកយ៉ាងជ្រៅសំណើមរបាំងមុខការផ្គត់ផ្គភ្លឺសម្រាប់សម្រស់
QBEKA មាសប្រឆាំងភាពចាប់កូឡាជែរបាំងមុខ សមរម្យសម្រាប់ស្បែកណាមួយ,especiallyl សម្រាប់ស្បែករលុង,បត្ថម្ភពេញលេញ,ធ្វើឱ្យស្បែករបស់ក្រាស់និងភ្លឺ។ គ្រឿងផ្សំ៖កូឡាជែនម្សៅ,PDO,អាស៊ី,Aloe
៛75 358.35
YBYT ម៉ាកយីហោឆ្នាំ ២០១៨ ថ្មីរសជាតិធម្មតាស្ត្រីពូបានស្បែកក្មេងជំទង់ preppy ចនាប័ទ្ម rucksack ស្រីវ៉ាន់កាបូបស្ត្រីជាកាបូបស្ពាយ
នាប័ទ្មផ្សេងពីទំហំគឺខុសគ្នាដោយសារការវាស់វែងនឹងមាន ១-២cm កំហុសដោយសារតែភាពខុសគ្នារវាងកឃ្លាំមើលផ្សេងគ្នា,រូបភាពនេះមិនអាចឆ្លុះបញ្ចាំងពីការណ៍ពិតប្រាកដនៃធាតុ
៛332 094.48
Aliballad ប្រេស៊ីត្រសក់មនុស្ស ៣ ច់ជាមួយឈុតខាងបិទឥតគិតថ្លៃផ្នែកមិនមែនរ៉េមីសក់ ១៣x៤ ខាងមុខជាមួយនឹងបាច់
ឈ្មោះយីហោ ALIBALLAD ក់ធាតុប្រេងសក់ត្រង់ជាមួយនឹងចរខាងសម្ភារៈ ១០០%ការកែច្នៃសក់មនុស្សពណ៌សក់ណ៍ធម្មជាតិ(ជិត